අපගේ විශේෂඥ දැනුම මෙහි ඇත

ඔබට සේවය කිරීමට

ඔබගේ මිල කැඳවීමේ ඉල්ලීම අපට එවන්න, අපි ඔබට අවශ්‍ය සියල්ලට අනුව මිල කැඳවීමක් උත්පාදනය කරන්නෙමු

hissenlogo

  අප අමතන්න


  අප හා සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. අපගේ විකුණුම් කණ්ඩායම පැය 12 ක් ඇතුළත ඔබට පිළිතුරු දෙනු ඇත.

  : A16 ගොඩනැගිල්ල, නවෝත්පාදන උද්‍යානය, Changban විශ්ව විද්‍යාල ශාලාව, අංක 21, Changyuan පාර, Tianhe දිස්ත්‍රික්කය, Guangzhou

  :+ 8613272234047

  :+ 8613272234047

  :sales@hissenglobal.com

  hissenlogo

   අප අමතන්න


   අප හා සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. අපගේ විකුණුම් කණ්ඩායම පැය 12 ක් ඇතුළත ඔබට පිළිතුරු දෙනු ඇත.